ติดต่อเรา

บริษัท วาไรตี้ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
34/4 ถ.อัษฎาธร ต.ป่าตัน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 053-231780
โทรสาร 053-231782
มือถือ 081-473 4412
อีเมล์ daeyeon_jinn@hotmail.com
LINE ID : 0933108222

ติดต่อสอบถาม