งาน Seoul Food 2014

Seoul Food 2014           Seoul Food & Hotel 2014 ระหว่างวันที่ 13-16 พ.ค. 57 ณ ประเทศเกาหลีใต้ มีผู้ผลิตตัวแทนจําหน่ายจากหลากหลายประเทศทั่วโลกทั้งไทย จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย ยุโรป และอเมริกา มาแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆอีกกว่า 300ราย ให้ผู้เข้าขมงานกว่า 100,000รายจากกว่า 50ประเทศทั่วโลกได้ชมกัน           สําหรับประเภทของผลิตภัณฑ์จะมีครบทุกประเภทไม่ว่าอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป อาหารเกาหลีพื้นเมือง อาหารเอเซียและตะวันออก อาหารตะวันตก เครื่องเคียง เครื่องดื่มทุกประเภท รวมถึงแฟรนไชส์ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่มชาสมุนไพร ร้านกาแฟ ร้านขนมต่างๆ ตลอดจนการดีไซน์แพกเกจ ธุรกิจตกแต่งหน้าร้านต่างๆ ต่างพากันมาแสดงสินค้าของตนเอง

By | มกราคม 30th, 2017|ข่าวสาร|0 Comments

นาง รุจิรา สินชุสอาด กล่าวในงาน เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ “ชาสมุนไพร กลีบดอกบัวหลวง”

         ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ “ชาสมุนไพร กลีบดอกบัวหลวง” ในวันนี้  ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ มีความปลื้มปิติยินดีที่ได้เห็นจังหวัดเชียงใหม่ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของสถานประกอบการ โดยได้รับรู้ถึงคุณค่าและคุณประโยชน์มหาศาลของดอกบัวหลวง นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดี ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้มีภาพความสำเร็จของภาครัฐที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตเครือข่ายภาคเหนือ นับว่าเป็นการวางรากฐานให้กับสถานประกอบการในระดับต้นน้ำ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปพัฒนาในส่วนกลางน้ำและปลายน้ำ พร้อมกับแนะนำให้สถานประกอบการนำแผนงานที่วางนโยบายไว้ล่วงหน้าเข้ารับคำปรึกษาเชิงลึกจากสำนักงานส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในอีกขั้นหนึ่งด้วยการเปิดโลกทัศน์ในการหาตลาดระหว่างประเทศเพื่อการส่งออกที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมและการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนของไทยเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกินอาเซียน ในปี2558 ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่มีความสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ในนามของจังหวัดเชียงใหม่และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มีความปลื้มปิติยินดียิ่งและขออวยพรให้สถานประกอบการ บริษัทวาไรตี้ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ดำเนินกิจการให้สำเร็จลุล่วง ตามที่วางนโยบายวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเจริญให้กับจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป     นาง รุจิรา สินชุสอาด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

By | มกราคม 23rd, 2017|งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์|0 Comments

นาง ปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน กล่าวในงาน เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ “ชาสมุนไพร กลีบดอกบัวหลวง”

         ในนามสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ (สวทช.) ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  ได้คิดค้นงานวิจัยใหม่ ๆ เป็นการเสริมสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เป็นทางเลือกในการบริโภคสู่ตลาดสากล ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทย ก้าวสู่การเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีการอาหาร ให้สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ และเกิดการสร้างนวัตกรรม ที่สามารถเพิ่มกำลังการผลิต และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บนเวทีการค้าโลก ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน อีกทั้งยังเล็งเห็นการยกระดับธุรกิจของไทยให้ทันสมัยและได้มาตรฐานที่นานาประเทศยอมรับ เป็นแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที่จะเป็นกลไกในการช่วยส่งเสริม พัฒนา ผลักดัน ให้อุตสาหกรรมไทยก้าวไกล สวทช. ขอมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ท่านก้าวไปสู่จุดหมายปลายทาง โดยเราจะดำเนินบทบาทและนโยบายที่มีต่อภาคเอกชน มุ่งเน้นให้เกิดงานวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงต่อยอดเพิ่มมูลค่าสินค้าและแนะแนวส่งต่อมายังกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้ช่วยผลักดันอีกแรงหนึ่ง ในการแข่งขันบนเวทีโลกในลำดับต่อไป การพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งจากรากฐานงานวิจัย โดยการสร้างพันธมิตรร่วมกับภาคเอกชนด้วยความมุ่งมั่น ในการเป็นที่พึ่งของธุรกิจต้นกล้าต้นน้อยที่มีศักยภาพ จะทำให้งานของเรามีคุณค่าและมีความหมายด้วยการทำงานแบบพันธมิตร ในส่วนของ บริษัท วาไรตี้ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด เป็นบริษัทต้นกล้าที่สร้างจากแนวคิดของผู้บริหารรุ่นเยาว์ ที่เน้นพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นสินค้าพรีเมี่ยม ในรูปแบบชาสมุนไพรไทย  ที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนในโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)  เกี่ยวกับการรักษาคุณภาพด้านกลิ่น ให้มีความหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  และยืดอายุการเก็บรักษาสมุนไพรให้ยาวนานได้เช่นเดียวกับใบชา  และในขณะนี้ได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ชากลีบดอกบัวหลวง” ซึ่งดอกบัวหลวงนอกจากจะมีคุณค่าของความสวยงามแล้ว  ยังมีประโยชน์มากมายนานัปการ ด้วยผลงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จ  [...]

By | มกราคม 23rd, 2017|งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์|0 Comments

นาง ขวัญนภา ผิวนิล กล่าวในงาน เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ “ชาสมุนไพร กลีบดอกบัวหลวง”

         ในนามของสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ได้จัดบูรณาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อแสดงศักยภาพของสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวโลก และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับ SME ไทย โดยสินค้าที่สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ล้วนเป็นสินค้านวัตกรรมสร้างสรรค์ที่มีความแปลกใหม่ เพื่อให้เป็นการโชว์ศักยภาพบนเวทีโลกที่ประจักษ์ถึงจุดเด่นและความแข็งแกร่งของสินค้าไทย ภารกิจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผ่านทางสำนักงานภูมิภาค จึงเป็นอีกหนึ่งภาพลักษณ์ในการพัฒนางานราชการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในการทำการค้าระหว่างประเทศทั้งในขั้นตอนภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ร่วมถึงการเจรจาให้เป็นรูปธรรมชัดเจนในการทำข้อตกลงกับคู่ค้าในแต่ละประเทศได้อย่างยั่งยืน ในส่วนของ บริษัท วาไรตี้ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าชาสมุนไพรไทย (ตรา เนเชอรัล เทรนด์ดี้) ซึ่งจัดเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมาจากสมุนไพรพื้นบ้าน ผ่านขั้นตอนและกรรมวิธีที่พิถีพิถันจนเป็นสินค้าพรีเมี่ยม และในขณะเดียวกันได้คิดค้นสินค้าใหม่ ชาสมุนไพรกลีบดอกบัวหลวง ที่ค้นพบคุณประโยชน์มากมายผ่านทางงานวิจัย ในเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศด้วยประเด็นสินค้าที่เป็นเครื่องการันตีทางสุขภาพ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงพยายามส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้า เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและธุรกิจบริการของไทย โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ คาดว่าจะเป็นการพัฒนาบริษัทต้นกล้าทั้งสองให้เป็นผู้นำทางด้านการผลิตของสินค้าที่จะเพิ่มอัตราการบริโภคได้ในระยะยาวอย่างมีประสิทธิผล อนึ่งความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ผ่านร้านอาหารและผู้ให้บริการด้านอาหารมีแนวโน้มขยายตัว ซึ่งผู้ผลิตชาสมุนไพรที่ไม่มีส่วนผสมของคาเฟอีนจากชา และ สเปรดทาขนมปังที่เป็นผลิตภัณฑ์จากนมสด 100 % ล้วนเป็นต้นกล้าที่มีเบื้องหลังความสำเร็จจากสำนักงานภูมิภาคของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่มีส่วนช่วยให้ธุรกิจก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง ด้วยสินค้าแบรนด์ใหม่ที่เป็นหน้าตาของประเทศในอนาคต ดิฉัน นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ รู้สึกดีใจที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านให้ความสำคัญกับสินค้าส่งออกของไทย และดิฉันพร้อมที่จะสนับสนุนธุรกิจต้นกล้าเหล่านี้ให้ขับเคลื่อนต่อไป   นาง [...]

By | มกราคม 22nd, 2017|งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์|0 Comments

เด็ดกลีบดอกบัวหลวงมาชงชา “เนเชอรัล เทรนด์ดี้” ต่อยอดส่งออก

เด็ดกลีบดอกบัวหลวงมาชงชา "เนเชอรัล เทรนด์ดี้" ต่อยอดส่งออก "ดอกบัวหลวง" ชูช่องามอยู่กลางบึงนอกจากเป็นสัญลักษณ์สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา ที่นิยมนำมาบูชาพระรัตนตรัยแล้ว ประโยชน์ของดอกบัวหลวงยังมีอีกนานัปการ ทั้งนำมาประกอบอาหาร และยาสมุนไพร บัวทุกดอกจึงถูกเด็ดมาทำเป็นชาสมุนไพรกลีบดอกบัวหลวงภายใต้แบรนด์ "Natural Trendies" ของบริษัท วาไรตี้ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด กลุ่มทุนเอสเอ็มอีในจังหวัดเชียงใหม่

By | ตุลาคม 24th, 2016|ข่าวสาร|0 Comments

ผลิตสมุนไพร “ชาชงพร้อมดื่ม” เพื่อสุขภาพมุ่งขายจีน-เกาหลี

ความชอบทำธุรกิจบวกกับเมื่อมีโอกาสไปเรียนต่างประเทศเห็นช่วงทางทำการตตลาดเครื่องดื่มชา ที่หลายคนคิดว่ามีการแข่งขันสูง ตีตลาดยากแต่ด้วยแนวคิดของคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความมุ่งมั่นจึงทำให้ "ธนวัฒน์ เสริมพาณิชย์" หาช่องว่างของตลาดได้สำเร็จ กระทั่งตั้งบริษัทและนำสมุนไพรไทยหลากชนิดมาแปรรูปเป็นชาชงพร้อมดื่มภายใต้แบรนด์ "เนเชอรัล เทรนด์ดี้" จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

By | ตุลาคม 24th, 2016|ข่าวสาร|0 Comments

สวทช.เหนือ โชว์ 7 ผลิตภัณฑ์ไทยแลนด์นอร์ทเทิร์น ฟู้ด วัลเลย์

นางสมศรี พุทธานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โครงการ iTAP สวทช.ภาคเหนือ กล่าวว่า ในขอบข่ายของ สวทช.ภาคเหนือ ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้โครงการของ iTAP ใน ปีที่ผ่านมาถึง 7 ผลิตภัณฑ์โดยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละรายไม่เกิน 1 แสนบาท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบไฟเบอร์สูง เป็นการใช้วัตถุดิบที่เหลือใช้ มาผลิตเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าตัวใหม่ โดยเน้นสินค้าเชิงสุขภาพของห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพีเอฟ อินเตอร์ฟู๊ดส์ จังหวัดเพชรบูรณ์

By | ตุลาคม 24th, 2016|ข่าวสาร|0 Comments