วัฒนธรรมวิถีไทยล้านนา (สมุนไพรไทย)

จากบทประพันธ์ข้างต้น ได้กล่าวไว้ว่าสมุนไพรนั้นอยู่คู่คนไทยมานับพันปี แต่เมื่อการแพทย์แผนปัจจุบันเริ่มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นสรรพคุณและคุณค่าของสมุนไพรอันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าภูมิปัญญาโบราณก็เริ่มถูกบดบังไปเรื่อยๆ และถูกทอดทิ้งไปในที่สุด ความจริงคนส่วนใหญ่ก็พอรู้ๆ กันว่า สมุนไพรไทยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าใช้ประโยชน์ได้จริง และใช้ได้อย่างกว้างขวาง แต่เป็นเพราะว่าเราใช้วิธีรักษาโรคแผนใหม่มานานมากจนวิชาแพทย์แผนโบราณที่มีสมุนไพรเป็นยาหลักถูกลืมจนต่อไม่ติด และสมุนไพรนั้นควรจะได้รับการศึกษา สืบสานต่อไปเพื่อให้คนยุคต่อๆ ไปไม่ลืมเลือนไป

ชาสมุนไพร

สมุนไพรที่ใช้รูปแบบในการบริโภคเช่นเดียวกับชา เรามักจะเรียกว่า “ชาสมุนไพร” ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่น ที่ต้องการคงไว้ไม่ให้สูญเสียกับความร้อนที่มากเกินไปและผู้บริโภคที่นิยมดื่มชาสมุนไพรนอกจากต้องการฤทธิ์ทางยาแล้ว ยังต้องการสัมผัสกลิ่นที่ละเมียดละไมจากสมุนไพรด้วย

ชาสมุนไพร คุณค่าวัฒนธรรมของตะวันออกที่แพร่กระจายไปทั่วโลก

การดื่มชาสมุนไพร ก็คือการสานต่อวัฒนธรรมสุขภาพดั้งเดิมทั้งยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำอัดลมที่มีเพียงน้ำตาลสร้างความหวาน คาเฟอีน และกลิ่นสังเคราะห์แล้วอัดลมลงไป ลองหันมาดื่มชาสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์และยังไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายอีกด้วย