วัฒนธรรมชาสไตล์จีน

วัฒนธรรมการดื่มชา หมายรวมถึงการชงชา การชงชา การดมกลิ่น การดื่มชา และการชิมชา โดยผ่านการพัฒนา และปรับปรุงกันมาอย่างไม่หยุดยั้ง กระทั่งเกิดเป็นความเคยชินและความเคยชินนี้ได้ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมของจีน

ในวัฒนธรรมการดื่มชาของคนจีน ชาเป็นสัญลักษณ์ของมิตรไมตรี และการต้อนรับด้วยความยินดี เมื่อมีแขกมาเยือนถึงที่บ้านต้องต้อนรับด้วยชาร้อยหนึ่งถ้วย ซึ่งถือเป็นมิตรไมตรีอันอบอุ่นจากเจ้าของบ้าน ปัจจุบันธรรมเนียมปฏิบัติเหล่านี้ แทบจะหาดูได้ยาก นอกจากชาวจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีซึ่งดื่มชาต่างน้ำแล้ว ประเทศทางตะวันออกกลางอย่าง ตุรกี อิรัก อีียิปต์ ซีเรีย จอร์แดน ฯลฯ ก็ดื่มชากันมากเหมือนกัน

วัฒนธรรมการดื่มชานั้น มีชาเป็นตัวขับเคลื่อนและการหลอมรวมกันระหว่างชากับวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมการดื่มชาก็ยังเป็นการผนวกศิลปะการชงชาเข้ากับจิตใจ อีกทั้งยังสามารถแสดงถึงความรู้สึกทางจิตวิญญาณผ่านศิลปะการชงชาได้

พิธีชงชาจึงประหนึ่งเป็นการหลอมรวมที่เข้ากันได้อย่างงดงามระหว่างศิลปะการชงชากับจิตใจ เราสามารถแสดงออกถึงมารยาทอุปนิสัยใจคอ ท่วงทำนองความคิด มุมมองทางสุนทรียศาสตร์และมโนคติผ่านวิถีการชิมชาได้ ในพิธีการขงชาของจีนให้ความสำคัญและพิถีพิถันกับความงดงามทั้ง 5 อย่างอันได้แก่ ใบชา น้ำชา ความแรงของไฟ เครื่องมือชงชา และสภาพแวดล้อม

culture-china-style-4 culture-china-style-5 culture-china-style-6

ชากับชาวตะวันตก

ส่วนทางตะวันตก ประเทศที่นิยมดื่มชากันมากที่สุด คือ อังกฤษและไอซ์แลนด์ ขณะที่ชาวอเมริกันและฝรั่งเศสดื่มชากันน้อยมาก แต่ดิื่มกาแฟเป็นหลัก
ชาวอังกฤษไม่นิยมดื่มชาเขียวจะนิยมดื่มชาดำ ซึ่งก็คือใบชาที่ผ่านการหมัก ซึ่งจะให้น้ำชาสีเข้ม และรสชาติที่เข้มข้นกว่า
เหมาะกับรสนิยมของชาวอังกฤษ อีกทั้งยังนิยมเติมน้ำตาลและนมเพื่อเพิ่มรสชาติของชา คาดว่าคนอังกฤษประมาณ 70% ดื่มชาเป็นประจำ
พวกเขามีช่วงเวลาในช่วงบ่ายแก่ๆ สำหรับดื่มชา เรียกว่า Tea Time ซึ่งการดื่มชามักคู่กับแซนด์วิชชิ้นเล็กๆ ขนมปังสโคนส์ (Scones)
ซึ่งเป็นขนมปังก้อนเนื้อร่วน กินกับแยมและครีม และอาจมีของหวานชิ้นเล็กๆ กินพอดีคำร่วมด้วย ชาที่คนอังกฤษดื่มส่วนใหญ่เป็นชาดำใส่นมและน้ำตาล

ชากับชาวจีน

การดื่มชาของจีน จัดเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องทำตอนตื่นนอน ซึ่งมีร้านชาอยู่ทั่วทุกมุมถนน
คนจีนถือว่าการดื่มชาเป็นวิธีสร้างสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว พิธียกน้ำชาในงานแต่งงานเป็นการแสดงความขอบคุณต่อพ่อแม่ ผู้ใหญ่
ฉะนั้นจะเห็นว่า ชา เป็นส่วนสำคัญในวัฒนธรรมจีนมาก ชาที่ดื่มส่วนใหญ่คือ ชาดำ ชาอู่หลง และจะไม่เติมนม หรือน้ำตาลใดๆ ลงในชา

ชากับประเทศไทย

การดื่มชาของคนไทยนั้นดื่มแบบชาจีนไม่ใส่น้ำตาล ปัจจุบันนิยมดื่มชาคู่กับขนมหวาน

ชากับชาวญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่ผู้คนนิยมดื่มชากันอย่างแพร่หลาย แม้ว่าชาวญี่ปุ่นยุคใหม่จะหันมาสนใจเครื่องดื่มใหม่ๆ
เช่น กาแฟ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มอื่นๆ แต่ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะยังคงดื่มน้ำชา
ชาที่ชาวญี่ปุ่นนิยมดื่มทั้งในชีวิตประจำวันและที่ใช้ในพิธีชงชา คือ “ชาเขียว”