นโยบายโรงงาน

วาไรตี้ เอ็กพอร์ต มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณประโยชน์
โดยพัฒนา ปรับปรุงความปลอดภัย ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจสูงสุดในผลิตภัณฑ์

[/fusion_text]

GMP
Good manufacturing Practice
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
เป็นข้อกำหนดพื้นฐานที่ทำให้ผู้ปฏิบัติตาม
ผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย

HACPP
Hazard Analysis and Critical Control Point
ระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย
เป็นระบบที่ช่วยควบคุมและกำจัดอันตราย
ทำให้ได้อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย

ISO22000
International Standardization and Organization
ระบบบริหารด้านความปลอดภัยของอาหาร
เป็นการจัดการตลอดห่วงโซ่อาหาร
ครอบคลุม GMP, HACPP และผ่ายบริหาร

FSS22000
Food Safety System Certification
ระบบมาตรฐานรับรองความปลอดภัย
สำหรับการผลิตอาหารมีพื้นฐานจาก ISO22000
และได้เน้นเฉพาะระบบการจัดการโปรแกรมพื้นฐานมากขึ้น

ISO14001
International Standardization and Organization
ระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม
จัดการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม
ดูแลรักษาปละป้องกันมลพิษ
จากการดำเนินการขององค์กร

HAL-Q
ระบบมาตรฐานอาหารฮาลาลตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
นำมาประยุกต์กับระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยอาหารสากล เช่น HACCP