มาตรฐานสินค้า

อย.

มาตรฐานการผลิตอาหาร
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทย
รับรองความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของโรงงาน

Halal

มาตรฐานควบคุมอาหาร
ให้เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม

THAILAND TRUST MARK

เป็นมาตรฐานรับรองคุณภาพสินค้า
ที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมสินค้าของประเทศไทย