นโยบายวัตถุประสงค์องค์กร

เจ้าของผู้ก่อตั้ง

คุณ จงกลรัตน์ เสริมพาณิชย์
ประธานกรรมการ

ผู้บริหาร / ผู้รับใบอนุญาต

คุณ ธนวัฒน์ เสริมพาณิชย์
กรรมการผู้จัดการ