การชำระเงิน

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 587-2-16937-9
สาขาโลตัสคำเที่ยง
ชื่อบัญชี บริษัท วาไรตี้ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 718-0-06688-3
สาขาถนนศรีดอนไชย (เชียงใหม่)
ชื่อบัญชี บริษัท วาไรตี้ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี660-226116-3
สาขาถนนเมืองสมุทร
ชื่อบัญชี บริษัท วาไรตี้ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 456-0-17177-7
สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อบัญชี บริษัท วาไรตี้ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด